Opsiyonlu fiyat bir malın önceden belirlenen fiyatla başka bir tarihte alınabilmesine olanak sağlayan düzenlemedir. Opsiyonu alan tarafa belirli nitelikte malı, finansal varlığı ya da kıymeti önceden belirlenen fiyatla belli bir zamanda ya da zamana kadar alabilmesine olanak tanır. Beklenmedik fiyat dalgalanmalarına karşı yatırımcıları koruyarak riskleri azaltır. Teminat şartlarını iyileştirerek yatırım yapılmasının önünü açar. Opsiyonun alım opsiyonu ve satım opsiyonu olmak üzere iki çeşidi vardır. Opsiyonlu fiyatlar alıcı ve satıcıya belli haklar ve sorumluluklar yükler. Alıcı karşı taraftan belirli miktarda malı belli fiyata alabileceğini, satıcı ise belirli miktarda malı belli bir fiyata satabileceğini garanti altına alır.

Opsiyonlu fiyat belirlenirken faiz oranlarına ve piyasa durumuna bakılır. Finansal değişmelerin fiyatı olumsuz etkilemesine karşı önlem alınmasını yardımcı olur. Opsiyon fiyatına etki eden faktörler dayanak varlığının fiyatı, kullanım fiyatı, vadeye kalan gün, volatilite, piyasa faiz oranı ve temettüdür. Dayanak varlığının fiyatı yükselirse alım opsiyonu artar, satım opsiyonunun ise fiyatı azalır. Piyasa faiz oranıyla satım opsiyonu arasında ters orantı vardır. Piyasa faiz oranı yükselirse satım opsiyonu değer kaybeder. Vadeye kalan gün sayısının atması ise hem alım hem de satım opsiyonlarının fiyatını arttırır. Vadeye kadar olan günde ödenecek temettü miktarıyla alım opsiyonu arasında ise ters orantı vardır. Temettü miktarı artarsa alım opsiyonunun değeri azalır.