Stok kontrolünde kullanılan başlıklardan biri maksimum/minimum yöntemidir. Maksimum ve minimum sipariş belirleme yöntemi belirli aralıklarla stok durumunun kontrol edilmesine dayanır. Zaman dilimleri içerisinde ürün belirlenen stok seviyesinin altına düştüyse sipariş verilir ve bu zaman aralığında kalan ürünler kullanılır. Stok seviyesi maksimuma yakınsa bir süre daha sipariş verilmesine gerek yoktur. Bu yöntem stok politikasına rasyonellik kazandırmıştır. Stok miktarı, yeniden sipariş miktarı ve yeniden siparişe geçme noktasının bilinmesiyle uygulanabilir. Bu yöntemde stok tüketiminin değişkenlik göstermesi sorun yaratır.

Stok seviyesi belirlenen emniyet düzeyinin altına inince sipariş verilir ancak stoklar sabit kullanılmazsa eksik veya fazlalık gündeme gelir. Sabit kullanma hızı ve sabit bir ön zamana bağlı olarak oluşturulduğu için herhangi bir değişiklik bu yöntemi işlevsiz hale getirir. Bunun önüne geçmek stok yenilenmesi, talepler, kısıtlayıcı koşullar ve giderler incelenir. Bu faktörler göz önüne alınarak hesaplanan maksimum-minimum stok seviyesi kendi kendine işleyen sistemi oluşturur. Minimum stok seviyesinde alt sistem uyarılır ve sipariş zamanında gelir. Ön zaman ve tüketim hızındaki değişmeler anında fark edilerek yeniden hesaplamalar yapılır. Belirlenen kritik değerlerin dışında çıkıldığında hesaplamalar otomatik olarak devreye girer ve bu kontrol yönteminin farkını ortaya koyar. Maksimum minimum sipariş belirlemede kontrol sisteminin dinamik yapısı onu diğer yöntemlerden daha öne çıkarır ve tercih edilmesini sağlar.